Балка

Наименование продукции Цена, руб/тн
Балка 10 ст3сп/пс5 дл=9,0м с ост., имп. 37,450.00
Балка 12 Б1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 38,060.00
Балка 12 ст3сп/пс5 дл=9,0м с ост., имп. 36,540.00
Балка 14 Б1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 34,460.00
Балка 14 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост., имп. 32,360.00
Балка 16 Б1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 37,840.00
Балка 16 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост., имп. 35,060.00
Балка 18 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост., имп. 35,300.00
Балка 20 Б1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 44,230.00
Балка 20 К1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 10,190.00
Балка 20 К2 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 47,660.00
Балка 20 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост., имп. 32,500.00
Балка 20 Ш1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 49,800.00
Балка 24 М ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 35,400.00
Балка 24 М ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост., имп. 35,440.00
Балка 25 Б1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 49,640.00
Балка 25 Б2 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 49,590.00
Балка 25 К1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 47,660.00
Балка 25 К2 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 47,590.00
Балка 25 Ш1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 49,680.00
Балка 30 Б1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 46,530.00
Балка 30 Б2 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 46,440.00
Балка 30 К1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 47,680.00
Балка 30 К2 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 47,710.00
Балка 30 М ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 49,700.00
Балка 30 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост., имп. 36,900.00
Балка 30 Ш1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 49,890.00
Балка 30 Ш2 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 49,810.00
Балка 30 Ш2 ст3сп/пс5 дл=8.7м, б/у 38,700.00
Балка 30 Ш2 ст3сп/пс5 н/д, б/у 38,080.00
Балка 35 Б1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 46,530.00
Балка 35 Б2 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 46,580.00
Балка 35 К1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 49,050.00
Балка 35 К2 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 49,040.00
Балка 35 Ш1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 49,230.00
Балка 35 Ш2 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 49,330.00
Балка 36 М ст3сп/пс5 дл=12.0м, с ост., имп. 36,900.00
Балка 36 ст3сп/пс5 дл=12.0м, с ост., имп. 36,790.00
Балка 40 Б1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 48,560.00
Балка 40 Б2 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 48,680.00
Балка 40 К1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 47,550.00
Балка 40 К2 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 47,560.00
Балка 40 Ш1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 48,830.00
Балка 40 Ш2 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 48,730.00
Балка 45 Б1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 48,040.00
Балка 45 М ст3сп/пс5 дл=12.0м, с ост., имп. 39,080.00
Балка 45 ст3сп/пс5 дл=12.0м, с ост., имп. 37,440.00
Балка 45 Ш1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 49,060.00
Балка 45 Ш1 ст3сп/пс5 дл=8.3м, б/у 38,100.00
Балка 50 Б1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 48,590.00
Балка 50 Б2 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 48,550.00
Балка 50 Ш1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 49,090.00
Балка 50 Ш2 ст3сп/пс5 дл=12.0м, с ост. 49,030.00
Балка 55 Б1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 48,690.00
Балка 55 Б2 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 48,700.00
Балка 60 Б1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 48,600.00
Балка 60 Б2 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 48,600.00
Балка 60 Ш1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 39,390.00
Балка 60 Ш2 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 39,300.00
Балка 70 Б1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 39,430.00
Балка 70 Б2 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 39,440.00
Балка 70 Ш1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 39,400.00
Балка 70 Ш2 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 39,460.00